Viešųjų ryšių komisija

VAIDAS MATULAITIS – PLB Viešųjų Ryšių komisijos pirmininkas