Su Lietuva ir Lietuvai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas Kamantas

Dalia KUIZINIENĖ

Apie vieną iš charizmatiškiausių ir itin daug Pasaulio Lietuvių Bendruomenei savo darbo, širdies, energijos atidavusių asmenų – Vytautą Kamantą (1930–2012) nėra lengva rašyti, nes jo įvairiapusė veikla, idėjos ir siekiai yra sunkiai sutalpinami į kelis straipsnio puslapius.  V. Kamantas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininku buvo renkamas net trims kadencijoms. Jis vadovavo bendruomenei gana nelengvu laikotarpiu, kai kito pati bendruomenė, keitėsi jos uždaviniai ir tikslai, kai sutvirtėjo ir išsiplėtė išeivijos ryšiai su Lietuva. Daugelis Vytauto Kamanto bičiulių ir bendradarbių išeivijoje ir Lietuvoje prisimena jį kaip nepaprastai entuziastingai dirbusį, nuoširdų, dėmesingą ir draugišką žmogų, kuris ne vienam mūsų tapo mokytoju ir įkvepiančiu pavyzdžiu.

Kamantas1-877x550

Vytautas Kamantas gimė 1930 m. kovo 25 dieną Macikuose, Šilutės apskrityje. Iki 1944 m. mokėsi Šakių gimnazijoje, tais pačiais metais su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Ten 1949 metais baigė Eichstätto lietuvių gimnaziją. Šioje gimnazijoje lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė lietuvių kalbos mokytojas Stasys Barzdukas, kuris vėliau tapo nenuginčijamu autoritetu, greičiausiai atvedusiu Vytautą Kamantą ir kitus savo mokinius ir  į bendruomeninę veiklą. Toje pačioje gimnazijos klasėje mokėsi ir Gabrielis Žemkalnis, ir Valdas Adamkus, ir Arvydas Barzdukas.

Daugiau čia