Specialių projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisija

ROLANDAS ŽALNIERIUS – Pirmininkės pavaduotojas

Specialių projektų, Teisinių ir organizacinių reikalų komisija

projektai@plbe.org

Rolandas_Zˇalnierius