PLB Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų

PutrimasPLB Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

Prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS

putrimas@sielovada.org