PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavimo rezoliucijos

2017 m. liepos 2–5 dienomis Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare vyko kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas. Jis priėmė 5 rezoliucijas.

plb_SUV

LB ir PLJS kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimo rezoliucijos: