PLB valdyba

PLB-Valdyba2017-07-03

Valdyba (2015-2018)

Nuotraukoje: Iš kairės į dešinę: Eglė Garrick, Angelė Kavak, Rolandas Žalnierius, Jūratė Caspersen, Arūnas Teišerskis, Dalia Henke, Gediminas Karoblis, Simonas Černiauskas. Nuotrauka Deimantės Dokšaitės

______________________________________________________

DALIA HENKE – PIRMININKĖ

pirmininke@plbe.org

silas

______________________________________________________

ROLANDAS ŽALNIERIUS – PIRMININKĖS PAVADUOTOJAS

SPECIALIŲ PROJEKTŲ, TEISINIŲ IR ORGANIZACINIŲ REIKALŲ KOMISIJA

projektai@plbe.org

6

______________________________________________________

Vladas Oleinikovas – PLJS PIRMININKAS

vladas@pljs.org

oleinykovas

______________________________________________________

PLB VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOMISIJA

LAURYNAS GERIKAS

lgerikas@gmail.com

Laurynas-001-(2)

____________________________________________________

PLB KULTŪROS KOMISIJA

JŪRATĖ CASPERSEN

kultura@plbe.org

kaspersen

______________________________________________________  

PLB ŠVIETIMO KOMISIJA

ARŪNAS TEIŠERSKIS

svietimas@plbe.org
3______________________________________________________

PLB FINANSŲ IR LĖŠŲ TELKIMO KOMISIJA

EGLĖ GARRICK

finansai@plbe.org
5______________________________________________________

PLB PLĖTROS KOMISIJA

GEDIMINAS KAROBLIS

pletra@plbe.org
7
______________________________________________________

PLB EKONOMIKOS KOMISIJA

ANGELĖ KAVAK

ekonomika@plbe.org
4
______________________________________________________

PLB SIELOVADOS IR PIETŲ AMERIKOS REIKALŲ KOMISIJA

Prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS

putrimas@sielovada.org

Putrimas______________________________________________________

PLB ATSTOVĖ LIETUVOJE

VIDA BANDIS

vida.bandis@lrs.lt
2