PLB valdyba

PLB XVI Seimo rinkimo Valdyba, 2018-2021

PLB_Valdyba_2018_bendra

Iš kairės: Rimvydas Baltaduonis, Sigita Šimkuvienė, Vida Bandis, Vaidas Matulaitis, Dalia Henke, Vladas Oleinikovas, Laurynas Misevičius, Eglė Garrick, Rolandas Žalnierius, Jūratė Caspersen.

______________________________________________________

DALIA HENKE – PLB Pirmininkė

pirmininke@plbe.org

Dalia_Henke

______________________________________________________

ROLANDAS ŽALNIERIUS – Pirmininkės pavaduotojas

Specialių projektų, Teisinių ir organizacinių reikalų komisija

projektai@plbe.org

Rolandas_Zˇalnierius

____________________________________________________

AIDIS STASKEVIČIUS
PLJS Vicepirmininkas

aidis

______________________________________________________

RIMVYDAS BALTADUONIS – PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas

ekonomika@plbe.org

Rimvydas_Baltaduonis

______________________________________________________

VAIDAS MATULAITIS – PLB Viešųjų Ryšių komisijos pirmininkas

______________________________________________________

ALVIJA ČERNIAUSKAITĖ – PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė

svietimas@plbe.org

Alvija_Cˇerniauskaite˙

______________________________________________________

JŪRATĖ CASPERSEN – PLB Kultūros reikalų komisijos pirmininkė

kultura@plbe.org

JuŻrate˙_Caspersen

______________________________________________________

SIGITA ŠIMKUVIENĖ – PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė

pletra@plbe.org

Sigita_Sˇimkuviene˙

______________________________________________________

LAURYNAS MISEVIČIUS – PLB Sporto reikalų komisijos pirmininkas

sportas@plbe.org

Laurynas_Misevicˇius

______________________________________________________

EGLĖ GARRICK – PLB Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė

finansai@plbe.org

Egle˙_Garrick

______________________________________________________

Pr. EDMUNDAS PUTRIMAS – PLB Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

putrimas@sielovada.org

Edmundas_Putrimas

______________________________________________________

VIDA BANDIS – PLB atstovė Lietuvoje

vida.bandis@lrs.lt

Vida_Bandis