PLB Seimai

1932 m. vasario mėn. 7 d. Kaune buvo įsteigta Draugija Užsienio Lietuviams remti, pirmininkavo advokatas Rapolas Skipitis.

1935 m. rugpjūčio 11 – 17 dienomis Kaune įvyko Pirmasis Lietuvių Kongresas. Kongreso prezidiumas: K.S.Karpius, S.E.Vitaitis, L.Simutis, R.Skipitis (pirmininkas), prelatas L.M.Krusas, A.S.Trečiokas, K.Augustas ir A.Vronevskis.

Naujausi pakeitimai – 2012-10-24

 

 

Pages: 1 2