PLB Seimai

1958 metų rugpjūčio 28 – 31 dienomis Niujorke (JAV) I Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimas priėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstituciją ir išrinko Pirmąją Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą: Jonas Matulionis (pirmininkas), Eugenijus Čuplinskas, Kazys Grigaitis, Juozas Kralikauskas, Vytautas Meilus, dr.Juozas Sungaila ir Bronius Vaškelis.

II PLB Seimas – 1963 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 1, Toronte, Kanadoje

III PLB Seimas – 1968 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 2, Niujorke, JAV

IV PLB Seimas – 1973 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 2, Vašingtone, JAV

V PLB Seimas – 1978 m. birželio 30 – liepos 4, Toronte, Kanadoje

VI PLB Seimas – 1983 m. birželio 26 – 30, Čikagoje, JAV

VII PLB Seimas – 1988 m. birželio 28 – 30, Toronte, Kanadoje

VIII PLB Seimas – 1992 m. liepos 1 – 4, Lemonte (prie Čikagos) JAV

IX PLB Seimas – 1997 m. liepos 1 – 5, Vilniuje, Lietuvoje (liepos 7 – Punske, Lenkija)

X PLB Seimas – 2000 m. rugpjūčio 16 – 20, Vilniuje, Lietuvoje

XI PLB Seimas – 2003 m. liepos 7 – 11, Vilniuje, Lietuvoje

XII PLB Seimas – 2006 m. rugpjūčio 6 – 9, Vilniuje, Lietuvoje

XIII PLB Seimas – 2009 m. liepos 8 – 10, Vilniuje, Lietuvoje

XIV PLB Seimas – 2012 m. rugpjūčio 7 -10, Vilniuje, Lietuvoje

XV PLB Seimas – 2015 m. liepos 15–17 dienomis, Vilniuje

Pages: 1 2