PLB pirmininke tapo D. Navickienė

D. Navickienė VU Vaikų ligoninės Neonatologijos centre, kurį remia jos vadovaujamas "Lietuvos vaikų vilties" Los Andželo skyrius. Nuotr. iš vaikuligonine.lt.

Rugpjūčio 6–10 dieną Vilniuje posėdžiavęs XIV Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seimas išrinko naują PLB valdybą, o jos pirmininke tapo Danguolė Navickienė iš JAV.

D. Navickienė VU Vaikų ligoninės Neonatologijos centre, kurį remia jos vadovaujamas „Lietuvos vaikų vilties“ Los Andželo skyrius. Nuotr. iš vaikuligonine.lt.

Kalifornijos valstijoje gyvenanti informacinių technologijų specialistė D. Navickienė yra JAV lietuvių bendruomenės vykdomoji vicepirmininkė, o jos vadovaujamą “Lietuvos vaikų vilties” Los Andželo skyrių ypač geru žodžiu mini Vilniaus Universiteto vaikų ligoninė. Per dvidešimt veiklos metų ši organizacija surinko 1 milijoną 550 tūkstančių dolerių aukų, kurias skyrė Nudegimų ir traumatologijos skyriaus remontui ir plėtimui (600 tūkstančių dolerių), vaikų gydymui JAV (200 tūkstančių dolerių), Neišnešiotų naujagimių skyriaus remontui (400 tūkstančių dolerių), onkohematologijos ir urologijos skyrių įrangai (300 tūkstančių dolerių) bei Lietuvos gydytojų ir sesučių stažuotėms (50 tūkstančių dolerių). Daugiau apie šią paramą galima paskaityti ČIA ir ČIA.

Į PLB valdybą taip pat išrinkti Jūratė Caspersen (Šveicarija), Jonas Ignacio Fourment-Kalvelis (Argentina), Dalia Henke (Vokietija), Aušra Laurušaitė-Kromelis (JAV), Artūras Maslauskas (Danija), Aurelija Norienė (Belgija), Lina Stode (Švedija), Angelė Vaičiūnienė (Kanada) ir Gintautas Želvys (Rusija). Valdybos nariu pagal pareigas tampa ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, kuriuo šiuo metu yra Kęstas Pikūnas iš Jungtinės Karalystės.

Seimo delegatai priėmė keliolika rezoliucijų ir kreipimųsi į įvairias Lietuvos valdžios institucijas.

Ypač vieningai – iš šimto dalyvavusiųjų balsavime niekam nebalsavus prieš ir susilaikius vos dviems – priimta rezoliucija, kuria reikalaujama suteikti galimybę užsienio pilietybę priėmusiems lietuviams išsaugoti ir Lietuvos pilietybę.

Be to, PLB Seimas prašo įteisinti balsavimą internetu, sukurti Seimo rinkimų apygardas, kuriose būtų atstovaujama užsienyje gyvenantiems lietuviams, įsteigti prie vyriausybės atskirą instituciją, kuri rūpintųsi užsienio lietuvių reikalais, persvarstyti sprendimą uždaryti Lietuvos ambasadą Argentinoje bei toliau remti Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje.

Šio Seimo metu įteikta septintoji Laisvės premija, kuria pasaulio lietuvių delegatai pagerbė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Algirdą Patacką. Taip įvertinti jo nuopelnai kovojant su okupantais dėl Bažnyčios tikėjimo ir Lietuvos laisvės, pasiaukojimas ir darbas stiprinant valstybę.

Kitas PLB Seimas vyks 2015 metais.

ekspertai.eu