Pirmasis tokio pobūdžio projektas “Būdamas laisvas netapk vergu“

Jungtinės Karalystės Vyriausybė skelbia, kad šiandien pačioje Jungtinėje Karalystėje yra apie 14000 šiuolaikinės vergystės aukų. Šiuolaikinės vergystės aukomis tampa daugiausia imigrantai iš Albanijos, Vienamo, Nigerijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos. Lietuva, aukų skaičiumi patenka į pirmąjį dešimtuką.

2015m 1000 žmonių buvo nustatytos kaip potencialios aukos. Tačiau iki metų galo 40% iš jų nesulaukė aukos statuso patvirtinimo. Iš tų, kurie pripažinti aukomis, tik mažiau nei pusė gavo vyriausybinių organizacijų paramą.

Deja, tikroji šiuolaikinės vergystės situacija statistikoje neatsispindi. Prekyba žmonėmis daugiausia buvo siejama su seksualiniu išnaudojimu, tačiau vis daugiau kalbama ir apie kitas prekybos žmonėmis formas: vergišką darbą, fiktyvias santuokas, nepilnamečių išnaudojimą nusikalstamom veikom atlikti.

Baiminamasi, kad po Brexit kova su šiuolaikine vergyste dar pasunkės. Žmonės su laikinu migracijos statusu keturis kartus sunkiau identifikuoti kaip prekybos žmonėmis aukas ir jiems sunkiau skiriama reikalinga pagalba ir parama. Nors šioje srityje dirba valdžios institucijos, tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, tačiau pagalbos teikimą apsunkina tai, jog prekybos žmonėmis aukos, tiek suaugusieji, tiek vaikai, stokoja informacijos, kur ir kokios pagalbos galėtų gauti, nepasitiki pareigūnais ir teismais, nemoka kalbos, bijo, kad bus pripažinti nusikalteliais, bet ne aukomis.

Anot Lietuvos Statistikos departamento, šių metų sausio–birželio mėnesiais išvykimą iš Lietuvos deklaravo 31 tūkst. 731 asmuo. Pernai per šį laikotarpį oficialiai emigravo 21 tūkst. 248 asmenys. Išankstiniais duomenimis, šiemet daugiausia žmonių išvyko į Jungtinę Karalystę, jie sudarė beveik pusę – 45,8 proc. visų emigrantų. Dauguma emigruojančių vyksta dirbti nekvalifikuoto darbo. Apie 50% baigiamųjų klasių mokiniai planuoja po mokyklos baigimo išvyksti dirbti į užsienį. Tai yra potencialios šiuolaikinės vergystės aukos.

Jungtinės Karalystės Lietuvių bendruomenė, suprasdama, kokios didelės svarbos atliekamas prevendinis darbas, laimėjo Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos skelbtą projektą užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai. Projekto metu sukurtas prevencinis vaizdo klipas, sukurtos ir atspausdintos spalvotos sulankstomos skrajutės, paruošta mokomoji medžiaga, pravesti apmokymai Surengti mokymai lietuvių bendruomenėms Jungtinėje Karalystėje.

nebijok

Atliekant prevenciją svarbi informacijos sklaida, žiniasklaidos ir visuomenės, NVO įtraukimas, subūrimas vienam tikslui. Svarbus projekto tęstinumas, bendras darbas su Lietuvos institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis, švietimo įstaigomis, įtraukiant tuos bendruomenės narius, kurie labiausiai pažeidžiami ir gali tapti šiuolaikinės vergystės aukomis. Problemos aktualizavimas ir prioretizavimas paskatintų nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis asmenis drįsti ginti savo teises ir patiems nebijoti viešinti savo istorijas.

Londone atidarytas Psichologinės Pagalbos ir Informacinis Centras lietuviams, kuriame galima nemokamai gauti psichologinę ir teisinę pagalbą. Centras veikia kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį nuo 11 iki 13val. Šv. Kazimiero bažnyčioje, adresu 21 The Oval, London E2 9DT, arba rašyti pagalba@jklb.org.