Glinskio dokumentinis filmas

Seimo svetainėje, skirtoje Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimui, paskelbtas Sąjūdžio vaizdo metraštininko Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas „Laužai prie parlamento“. Filmo autorius – aktyvus Sąjūdžio narys, dailininkas, metraštininkas, vaizdo kamera fiksavęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo, Kauno Sąjūdžio tarybos posėdžius ir…

Varšuva abejinga

Iškilmingas Seimo posėdis šalia parlamento rūmų liepsnojant atminimo laužui.   Irmanto Gelūno nuotr. Ar kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus nuogąstavimai dėl blogėjančių santykių su Lenkija pagrįsti? Šis klausimas kilo Lietuvai rengiantis Sausio 13-osios minėjimui. Už šalies užsienio politiką atsakingi pareigūnai buvo…

Atminimo metų programa

2011-ųjų Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metų programa 2010 m. lapkričio–gruodžio mėn., 2011 m. sausio–rugsėjo mėn. Fotografų, vaizdo operatorių, medikų, policijos pareigūnų, pasieniečių, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (buvusios Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus) pareigūnų, dalyvavusių 1991 m.…

Apie Lietuvos pilietybę

PLB pirmininkė Regina Narušienė Šiuo metu Seime svarstomas naujas pilietybės įstatymas. Jau ketveri metai, kai Konstitucinis Teismas nusprendė, jog buvęs įstatymas buvo neteisėtas. Pilietybės įstatymo diskusijos tęsiasi jau ilgą laiką, bet, atrodo, jog ši svarbi problema vis dar menkai suprantama:…

Buvo susirinkę vadovai

Liepos 29-30 d. Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje, posėdžiavo iš 24 šalių suvažiavę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vadovai (iš viso šiuo metu yra 41 krašto bendruomenė ir dar buriasi lietuviai Egipte, Izraelyje ir Meksikoje).