Kvietimas į simpoziumą

KVIETIMAS Į XV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ Maloniai kviečiame į XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3 – 5 d.  Kaune ir Vilniuje. XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas ypatingas tuo, kad…

Dėl paramos

Dėl paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo konkurso.

Lituanistinio švietimo muziejus

Projektas „Lituanistinio švietimo išeivijoje ir tremtyje muziejus“. Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ kvietimas prisijungti prie geros valios iniciatyvos!

Žingsnis į priekį

Žingsnis į priekį pilietybės išsaugojimo kelyje 2010-06-04 Seimas išplėtė ratą asmenų, kurie gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai. Pagal Seime svarstomą Pilietybės įstatymo projektą, dvigubą pilietybę galėtų turėti išvykusieji ir po 1990 m. kovo 11 d. –…