XV PLMirK simpoziumas

simpoziumas

Maloniai kviečiame gimnazistus, pedagogus, studentus, mokslininkus, kultūros veikėjus į XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3 – 5 d.  Kaune ir Vilniuje.  Simpoziumo siekis – sustiprinti pažintis ir užmegzti naudingus ryšius tarp Lietuvos ir lietuvių…

“Migruojantys paukščiai”

Migruojantys paukščiai

Kviečiame dalyvauti penktose pasaulio lietuvių menininkų kūrybinėse dirbtuvėse “Migruojantys paukščiai”, vyksiančiose Telšiuose Pasaulio lietuvių menininkų kūrybinės dirbtuvės “Migruojantys paukščiai” lietuvius kūrėjus, gyvenančius užsienio šalyse, bendrai diskusijai kviečia susitikti jau 5 kartą. Pirmosios tokios kūrybinės dirbtuvės įvyko 2007 metais, Ventės rage.…

Visuotinis Lenkijos gyventojų surašymas (Filmas)

2011 m. balandžio 1 dieną prasidės visuotinis Lenkijos gyventojų surašymas. 2002 metais vykęs Lenkijos gyventojų surašymas sulaukė įvairių vertinimų. Jo metu buvo pateikiami klausimai apie tautybę ir gimtąją kalbą. Surašymo duomenys sukėlė nemažai kontroversijų. Nemažai Lenkijos piliečių nedeklaravo jokios tautybės, daugelis tautinių mažumų atstovų teigė, kad tautinių mažumų skaičiai neatitinka tikrovės.
2002 metais lietuvių tautybę deklaravo 5846 asmenys. Seinų mieste lietuvių tautybę deklaravo nevisai 8 procentai, Seinų valsčiaus savivaldybėje – 18,6 procento, Punsko valsčiaus savivaldybėje – 75 procentai. Kitose savivaldybėse tie skaičiai buvo žymiai mažesni.

Remiantis surašymo duomenimis buvo kuriamas Lenkijos tautinių mažumų įstatymas. Jis numatė, kuriose savivaldybėse galima vartoti tautinės mažumos kalbą kaip pagalbinę, kur galimi dvigubi vietovių pavadinimai. Lenkijos tautinių mažumų padėtis pagerėjo tik 51 savivaldybėje. Seinų valsčiaus lietuviams 2002 metais pritrūko vos 48 lietuvių!

Jėgos aitvarų čempionato nugalėtojai kausis Norvegijoje

Varžybų vyriausiojo teisėjo Roberto Gradausko, atstovaujančio VšĮ “Ekstremalus sportas”, teigimu, jėgos aitvarų sportininkai šiemet tikisi savotiško revanšo – praėjusiais metais čempionato nugalėtojai, kurių tarpe buvo ir vienas šių metų nugalėtojų – Artūras Gudauskas, į šias varžybas nepateko dėl Islandijoje išsiveržusio ugnikalnio ir dėl to sutrikusių lėktuvų reisų. „Mes džiaugiamės, kad mūsų siunčiami šalies atstovai, kiekvienais metais užimantys prizines vietas ir gerinantys savo asmeninius pasiekimus šiame sporte, yra iš tiesų rimti varžovai kitų šalių jėgos aitvarų virtuozams”, – įsitikinęs R. Gradauskas.

Tikslai pasiekti

Pažymint Lietuvos nepriklausomybės dieną – kovo 11-ąją ant ekspedicijos ledlaužio stiebo buvo iškelta ir plevėsavo Lietuvos trispalvė. Tai, ko gero, pirmas kartas, kai trispalvė suplevėsavo Antarktidos ledynuose. Tą pačią dieną visi 28 ekspedicijos dalyviai, išsikėlę į krantą, įsirengė slidinėjimo trasą. Varžyboms vietą padėjo parinkti ekipažo narė, kalnų slidinėjimo instruktorė iš Pietų Amerikos, Bariloces slidinėjimo centro. Trasos nužymėjimo gaires, atributiką ir jų pastatymui reikalingą įrangą ekspedicijos dalyviai atsivežė iš Lietuvos. Trasą paruošė ir ją atidarė PLKSMA prezidentas A. Kepežėnas, šios ekspedicijos ir varžybų Antarktidoje sumanytojas.Purų sniegą, rengiant trasą, varžybų dalyviai suspaudė, kopdami į kalną su slidėmis. Trasa savo ilgiu ir sudėtingumu buvo panaši į trasas per analogiškas mėgėjų varžybas Lietuvoje. Varžybose dalyvavo 21 ekspedicijos dalyvis. Geriausius rezultatus pasiekė šilališkė Diana Petrauskienė ir Justinas Rimas iš Kauno.

Varžybų metu gausiai snigo, tačiau tai tik dar labiau pagerino nuotaiką. Varžybas stebėjo būrys pingvinų.

Iškilmingo vakaro metu visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, gairelėmis, o Lietuvos vėliava perduota laivo muziejui. Ji atsirado tarp dešimties kitų šalių vėliavų.

Ekspedicijos vadovui Algimantui Kepežėnui ir Alvydui Platukiui – tai šeštas kontinentas, kuriame jie slidinėjo. Tuo tarpu atsakingajam asociacijos sekretoriui, ekspedicijos organizatoriui Algirdui Valantiejui, Egidijui Baškiui ir australui Mindaugui Mauragiui tai penktas kontinentas.

Valdybos 2010 m. apžvalga ir 2011 m. veiklos planai

Finansinė krizė pasaulyje atsiliepė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veiklai. Lietuvos parama Pasaulio Lietuvių Bendruomenei tapo labai menka. Lietuvių Fondas (JAV), kuris iki šiol rėmė PLB atstovybę Lietuvoje, paskyrė tik pusę jai išlaikyti reikalingų lėšų. Veikla su užsienio lietuviais, kuri buvo centralizuota viename departamente, dabar išskirstyta, todėl sunku susigaudyti, kas ir kur Lietuvoje yra atsakingas už užsienio lietuvių reikalus. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas, įkurtas 1979 metais, kasmet surengdavo vajus PLB išlaidoms padengti, tačiau šio fondo Taryba 2008 m. nutarė jį likviduoti.