Laisvės gynimo metai

Šie metai Lietuvoje paskelbti Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metais bei Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metais, o Lietuvos vyskupų konferencija bažnytinius metus paskelbė Dievo Gailestingumo metais.

Niekada nepamiršiu Vilniaus

1990 m. vasario mėnesį, kaip parlamento pirmininkas, norėjau atvykti, kad galėčiau stebėti, kaip vyksta istoriniai rinkimai Lietuvoje. Bet sovietai nenorėjo duoti man vizos. Todėl aš prisijungiau prie savo kolegų iš Kongreso, ir mes Berlyne laukėme kiekvieną dieną…

Lietuvos pilietybės įstatymas

2010 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Prezidentės grąžintą įstatymą su visomis jos teikiamomis pataisomis ir papildymais. Įstatymą sudaro 46 straipsniai, 29 puslapiai. Penktajame straipsnyje įvardinta, kas yra Lietuvos piliečiai. Tarp jų įvardijami ir asmenys, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Balsavimas internetu

Pasak įstatymų projekto iniciatoriaus ir rengėjo LR Seimo ir PLB komisijos pirmininko P. Saudargo, pokyčiai valstybės gyvenime reikalauja tobulinti rinkimų įstatymus: „Lietuvių išeivija turės galimybę aktyviau dalyvauti Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose. Šios įstatymo pataisos leis pasiruošti internetinio balsavimo įvedimui Lietuvoje“.

PLB Valdybos informacija

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos informacija 2011-02-04 Š.m. sausio mėnesį vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi PLB kraštų Lietuvių Bendruomenių valdybų pirmininkų suvažiavimo organizavimo klausimai. Kraštų Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suvažiavimą nutarta surengti 2011 metų rugpjūčio 11-12 dienomis Vilniuje.…

Glinskio dokumentinis filmas

Seimo svetainėje, skirtoje Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimui, paskelbtas Sąjūdžio vaizdo metraštininko Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas „Laužai prie parlamento“. Filmo autorius – aktyvus Sąjūdžio narys, dailininkas, metraštininkas, vaizdo kamera fiksavęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo, Kauno Sąjūdžio tarybos posėdžius ir…