Ugdyti bendravimo meno

200510473-001

Dažnas vaikas per mokslo metus susiduria su įvairių formų mokinių tarpusavio santykių problemomis: patyčios iš atstumtųjų, neigiama lyderystė, susiskaldymas į grupes, konfliktai, netolerancija ir kt. Šioms problemoms spręsti prieš keletą metų susibūrė jaunų aktorių komanda pasivadinusi „Forumo teatru“, o šiemet…

Dėl paveldo registravimo

D. Matulionis

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdyje, įvykusiame 2011 m. balandžio 8 d. Ministro Pirmininko tarnyboje, buvo aptarta užsienyje esančio Lietuvai reikšmingo kultūros ir istorijos paveldo registravimo ir grąžinimo problematika bei galimas PLB indėlis šiuo klausimu. Atsižvelgdami į kultūros ir istorijos…

Lituanistinių mokyklų entuaziastai kviečiami į Airiją

Veliavos-perdavimas

Pranešimo spaudai autorius: Airijos lietuvių bendruomenė Data: 2011 gegužės 16 d. Airijos lietuvių bendruomenės atstovai perėmė Draugystės tilto vėliavą praėjusiame festivalyje Huetenfelde, Vokietija Šių metų liepos 1-3 dienomis, Airijoje įvyks jau septintąjį kartą organizuojamas kasmetinis Europos lituanistinių mokyklų festivalis ,,Draugystės…

Dėl atominių elektrinių

Atomine-el.

Pasaulio lietuvių bendruomenė atstovauja daugiau kaip vieną su puse milijonų lietuvių kilmės asmenų, gyvenančių už Lietuvos ribų, daugiau kaip 41 valstybėje.

Informuojame, kad Pasaulio lietuvių bendruomenė griežtai prieštarauja pasirinktoms būsimų eksperimentinių atominių elektrinių vietoms Baltarusijoje (Astravas) ir Kaliningrado srityje (Baltijskaja), dėl šių priežasčių:
1. Baltarusijos pasirinkta vieta yra tik 33 mylios (53 km) nuo Lietuvos sostinės Vilniaus ir sudaro realią grėsmę demokratinėms Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms ir daugiau kaip pusei milijono gyventojų. Šis sąmoningai apgalvotas elektrinės vietos pasirinkimas yra indeferentiškas ir nedraugiškas Baltarusijos režimo veiksmas prieš demokratinę Lietuvą.

Studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete

VU

Puikus išsilavinimas, žinios įgytos studijų aukštojoje mokykloje metu visais laikais buvo ir bus žmogaus įrankis kuriant geresnį gyvenimą sau ir aplinkiniams. Siekti bakalauro diplomo jau tapo norma norint dirbti įdomų, gerai apmokomą darbą. Tačiau siekiant lipti karjeros laiptais, norint gebėti…

Norvegijos lietuvių bendrijos suvažiavimas

norvegijos LB

2011 kovo 27 dieną įvyko dešimtasis NLB (Norvegijos lietuvių bendrijos) suvažiavimas, kurio metu buvo išrinkta nauja NLB valdyba. Naujosios valdybos sudėtis: Otilija Achmed, Dalius Bansevičius, Daina Bogdanienė, Linas Butnorius, Petras Juzėnas, Jurgina Mačiulytė ir Romas Kazimieraitis. 2011 m. Balandžio 9…