„Lietuvių namai“ kviečia

Lietuviu-namai

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ maloniai kviečia užsienio lietuvius susipažinti su mokykla ir siūlo vaikams mokytis Lietuvoje. Mokykla ugdo į Lietuvą atvykusius lietuvių kilmės vaikus, moko valstybinės lietuvių kalbos ir suteikia kiekvienam tinkamą išsilavinimą pagal bendrojo lavinimo programas. Čia mokiniai giliau pažįsta Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas, vertybes.

Neatsisveikinant

Marcinkevius

Negaliu pasakyti, kada susipažinau su Justino kūryba, atrodo, lyg kad visada ji buvo kartu dainomis, žodžiais, eilėmis, tėvynės meile. Lietuva gi visada buvo mūsų širdyse ir turbūt „Mindaugas“ man buvo pirmasis žingsnis į Justino pasaulį: „Esu valdovas ir darysiu viską, kas mano dievui – Lietuvai – naudinga“. O Justino Mažvydas išmokė mus tarti tą žodį „Lietuva“ ne kaip kasdieninį.

„PL“ kyla naujam gyvenimui

pasaulio lietuvis_mazas

Malonūs skaitytojai, pranešame, kad balandžio numerį rengia jau kitas redakcijos kolektyvas, kuriam vadovaus naujas redaktorius. Šią atsakomybę prisiėmė Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės veikėjas Kęstas Pikūnas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, naujausios bangos išeivis, išsilavinęs ir energingas žmogus. Sveikiname pasiryžėlius ir linkime sėkmės.

Lietuvių jaunimo suvažiavimas

jaunimo_suvaziavimas

Svarbiausias Lietuvių Jaunimo Sąjungos renginys Pietų Amerikoje yra Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (PALJS). Šis XIV PALJS vyko vasario 11 – 16 dienomis Buenos Aires sostinėje Berisso, Lanús Oeste, Avellaneda ir Rosario miestuose. suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės projektas, finansuojamas iš Lietuvos Fondo (JAV).

Mieli tėvynainiai

Narusiene2_1

1918 m. vasario 16 dieną Lietuvos taryba pranešė atkurianti „nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“. Ši diena tapo mūsų tautos dvasinės stiprybės, vieningumo simboliu. Lietuva pasirinko laisvės ir nepriklausomybės kelią. Nepaisant bandymų sužlugdyti, ilgų okupacijos metų, mūsų tauta išliko nenugalėta, stipri ir ištikima nepriklausomybės siekiui.

Brangūs tautiečiai

azubalis

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios proga. Per amžius puoselėta valstybingumo tradicija ir išorės jėgų nesugniuždytas laisvės troškimas lėmė, kad prieš 93-ejus metus atkūrėme savo valstybę. Šią Laisvės idėją įprasminome semdamiesi stiprybės iš mūsų protėvių žygdarbių ir šimtametės istorijos gelmės, vedėme savo atgimusią valstybę patriotiškumo keliu.