Buvo susirinkę vadovai

Liepos 29-30 d. Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje, posėdžiavo iš 24 šalių suvažiavę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vadovai (iš viso šiuo metu yra 41 krašto bendruomenė ir dar buriasi lietuviai Egipte, Izraelyje ir Meksikoje).

Kvietimas į simpoziumą

KVIETIMAS Į XV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ Maloniai kviečiame į XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3 – 5 d.  Kaune ir Vilniuje. XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas ypatingas tuo, kad…

Dėl paramos

Dėl paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo konkurso.