Apie Lietuvos pilietybę

PLB pirmininkė Regina Narušienė Šiuo metu Seime svarstomas naujas pilietybės įstatymas. Jau ketveri metai, kai Konstitucinis Teismas nusprendė, jog buvęs įstatymas buvo neteisėtas. Pilietybės įstatymo diskusijos tęsiasi jau ilgą laiką, bet, atrodo, jog ši svarbi problema vis dar menkai suprantama:…

Buvo susirinkę vadovai

Liepos 29-30 d. Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje, posėdžiavo iš 24 šalių suvažiavę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vadovai (iš viso šiuo metu yra 41 krašto bendruomenė ir dar buriasi lietuviai Egipte, Izraelyje ir Meksikoje).

Kvietimas į simpoziumą

KVIETIMAS Į XV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ Maloniai kviečiame į XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3 – 5 d.  Kaune ir Vilniuje. XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas ypatingas tuo, kad…