Mieli tėvynainiai

Narusiene2_1

1918 m. vasario 16 dieną Lietuvos taryba pranešė atkurianti „nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“. Ši diena tapo mūsų tautos dvasinės stiprybės, vieningumo simboliu. Lietuva pasirinko laisvės ir nepriklausomybės kelią. Nepaisant bandymų sužlugdyti, ilgų okupacijos metų, mūsų tauta išliko nenugalėta, stipri ir ištikima nepriklausomybės siekiui.

Brangūs tautiečiai

azubalis

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios proga. Per amžius puoselėta valstybingumo tradicija ir išorės jėgų nesugniuždytas laisvės troškimas lėmė, kad prieš 93-ejus metus atkūrėme savo valstybę. Šią Laisvės idėją įprasminome semdamiesi stiprybės iš mūsų protėvių žygdarbių ir šimtametės istorijos gelmės, vedėme savo atgimusią valstybę patriotiškumo keliu.

Laisvės gynimo metai

Šie metai Lietuvoje paskelbti Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metais bei Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metais, o Lietuvos vyskupų konferencija bažnytinius metus paskelbė Dievo Gailestingumo metais.

Niekada nepamiršiu Vilniaus

1990 m. vasario mėnesį, kaip parlamento pirmininkas, norėjau atvykti, kad galėčiau stebėti, kaip vyksta istoriniai rinkimai Lietuvoje. Bet sovietai nenorėjo duoti man vizos. Todėl aš prisijungiau prie savo kolegų iš Kongreso, ir mes Berlyne laukėme kiekvieną dieną…

Lietuvos pilietybės įstatymas

2010 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Prezidentės grąžintą įstatymą su visomis jos teikiamomis pataisomis ir papildymais. Įstatymą sudaro 46 straipsniai, 29 puslapiai. Penktajame straipsnyje įvardinta, kas yra Lietuvos piliečiai. Tarp jų įvardijami ir asmenys, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Balsavimas internetu

Pasak įstatymų projekto iniciatoriaus ir rengėjo LR Seimo ir PLB komisijos pirmininko P. Saudargo, pokyčiai valstybės gyvenime reikalauja tobulinti rinkimų įstatymus: „Lietuvių išeivija turės galimybę aktyviau dalyvauti Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose. Šios įstatymo pataisos leis pasiruošti internetinio balsavimo įvedimui Lietuvoje“.