Mieli pasaulio lietuviai

vas-gimnazija

Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, gyvuoja nuo 1951 metų, siekdama užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas. 1999 metais gimnazija įgijo Vokietijos valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, Prie gimnazijos veikia bendrabutis. Mokykla teikia…

Pagal poreikius pritaikomas „lituanistinis paketas“ taptų įveikiamas

PLB_Kovo-11-minejimas-Vilniaus-lietuviu-namuose.

Kai tenka spręsti tokius svarbius visai šeimai klausimus, kaip gyvenamoji vieta –gyvenamoji valstybė! – būtina atsižvelgti ir į vaikų poreikius. Kaip rodo sugrįžusių šeimų tyrimai, lietuviai tėvai trokšta turėti lietuviškai kalbančias atžalas. Kad vaikai užaugtų kalbėdami lietuviškai ir pažindami savo gimtąją šalį, tėvai…

Dalia STAPONKUTĖ. Emigrantui skubiai reikalinga poezija

PLB-poezija

Emigrantų istorijos tai neužrašytos knygos. Emigracijos procesas toks amžinas ir visuotinis, kad jis primena margą, kupiną tragiškos dramos, tačiau per amžius aukso raidėmis žėrinčią istoriją nelyg senojo Konstantinopolio raštai. Sakoma, kad kiekvienas žmogus pasaulyje turi po miestą, po savo „polį“,…

Dalia KUIZINIENĖ. Stasys Barzdukas – visuomenininkas ir lituanistas

Barzdukas_3_0001

Vienas iš žinomiausių po Antrojo pasaulinio karo iš Lietuvos pasitraukusiųjų lietuvių yra visuomenininkas, kalbininkas, pedagogas Stasys Barzdukas (1906–1981). Be galo sunku trumpai pristatyti šio asmens veiklą, nes nuveikta tiek darbų, kiek greičiausiai galėtų nuveikti ne vienas, o dešimtys žmonių. Žvelgdamas…