Lietuvių Chartos ir Antano Smetonos siekiai – panašūs

Daiva-foto-Regimanto-Tamošaičio-1-1170x550

2019-ieji – Pasaulio lietuvių, Lietuvių Chartos jubiliejaus ir Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metai. 2019 m. balandžio 9 dienos Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos popietiniame posėdyje buvo svarstomi šioms datoms skirti klausimai. Komisijos pirmininko…

Mieli pasaulio lietuviai

vas-gimnazija

Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, gyvuoja nuo 1951 metų, siekdama užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas. 1999 metais gimnazija įgijo Vokietijos valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, Prie gimnazijos veikia bendrabutis. Mokykla teikia…

Pagal poreikius pritaikomas „lituanistinis paketas“ taptų įveikiamas

PLB_Kovo-11-minejimas-Vilniaus-lietuviu-namuose.

Kai tenka spręsti tokius svarbius visai šeimai klausimus, kaip gyvenamoji vieta –gyvenamoji valstybė! – būtina atsižvelgti ir į vaikų poreikius. Kaip rodo sugrįžusių šeimų tyrimai, lietuviai tėvai trokšta turėti lietuviškai kalbančias atžalas. Kad vaikai užaugtų kalbėdami lietuviškai ir pažindami savo gimtąją šalį, tėvai…