Tikslai pasiekti

Pažymint Lietuvos nepriklausomybės dieną – kovo 11-ąją ant ekspedicijos ledlaužio stiebo buvo iškelta ir plevėsavo Lietuvos trispalvė. Tai, ko gero, pirmas kartas, kai trispalvė suplevėsavo Antarktidos ledynuose. Tą pačią dieną visi 28 ekspedicijos dalyviai, išsikėlę į krantą, įsirengė slidinėjimo trasą. Varžyboms vietą padėjo parinkti ekipažo narė, kalnų slidinėjimo instruktorė iš Pietų Amerikos, Bariloces slidinėjimo centro. Trasos nužymėjimo gaires, atributiką ir jų pastatymui reikalingą įrangą ekspedicijos dalyviai atsivežė iš Lietuvos. Trasą paruošė ir ją atidarė PLKSMA prezidentas A. Kepežėnas, šios ekspedicijos ir varžybų Antarktidoje sumanytojas.Purų sniegą, rengiant trasą, varžybų dalyviai suspaudė, kopdami į kalną su slidėmis. Trasa savo ilgiu ir sudėtingumu buvo panaši į trasas per analogiškas mėgėjų varžybas Lietuvoje. Varžybose dalyvavo 21 ekspedicijos dalyvis. Geriausius rezultatus pasiekė šilališkė Diana Petrauskienė ir Justinas Rimas iš Kauno.

Varžybų metu gausiai snigo, tačiau tai tik dar labiau pagerino nuotaiką. Varžybas stebėjo būrys pingvinų.

Iškilmingo vakaro metu visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, gairelėmis, o Lietuvos vėliava perduota laivo muziejui. Ji atsirado tarp dešimties kitų šalių vėliavų.

Ekspedicijos vadovui Algimantui Kepežėnui ir Alvydui Platukiui – tai šeštas kontinentas, kuriame jie slidinėjo. Tuo tarpu atsakingajam asociacijos sekretoriui, ekspedicijos organizatoriui Algirdui Valantiejui, Egidijui Baškiui ir australui Mindaugui Mauragiui tai penktas kontinentas.

Valdybos 2010 m. apžvalga ir 2011 m. veiklos planai

Finansinė krizė pasaulyje atsiliepė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veiklai. Lietuvos parama Pasaulio Lietuvių Bendruomenei tapo labai menka. Lietuvių Fondas (JAV), kuris iki šiol rėmė PLB atstovybę Lietuvoje, paskyrė tik pusę jai išlaikyti reikalingų lėšų. Veikla su užsienio lietuviais, kuri buvo centralizuota viename departamente, dabar išskirstyta, todėl sunku susigaudyti, kas ir kur Lietuvoje yra atsakingas už užsienio lietuvių reikalus. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas, įkurtas 1979 metais, kasmet surengdavo vajus PLB išlaidoms padengti, tačiau šio fondo Taryba 2008 m. nutarė jį likviduoti.

"Lietuvių namai" kviečia

Lietuviu-namai

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ maloniai kviečia užsienio lietuvius susipažinti su mokykla ir siūlo vaikams mokytis Lietuvoje. Mokykla ugdo į Lietuvą atvykusius lietuvių kilmės vaikus, moko valstybinės lietuvių kalbos ir suteikia kiekvienam tinkamą išsilavinimą pagal bendrojo lavinimo programas. Čia mokiniai giliau pažįsta Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas, vertybes.

„Lietuvių namai“ kviečia

Lietuviu-namai

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ maloniai kviečia užsienio lietuvius susipažinti su mokykla ir siūlo vaikams mokytis Lietuvoje. Mokykla ugdo į Lietuvą atvykusius lietuvių kilmės vaikus, moko valstybinės lietuvių kalbos ir suteikia kiekvienam tinkamą išsilavinimą pagal bendrojo lavinimo programas. Čia mokiniai giliau pažįsta Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas, vertybes.

Neatsisveikinant

Marcinkevius

Negaliu pasakyti, kada susipažinau su Justino kūryba, atrodo, lyg kad visada ji buvo kartu dainomis, žodžiais, eilėmis, tėvynės meile. Lietuva gi visada buvo mūsų širdyse ir turbūt „Mindaugas“ man buvo pirmasis žingsnis į Justino pasaulį: „Esu valdovas ir darysiu viską, kas mano dievui – Lietuvai – naudinga“. O Justino Mažvydas išmokė mus tarti tą žodį „Lietuva“ ne kaip kasdieninį.

„PL“ kyla naujam gyvenimui

pasaulio lietuvis_mazas

Malonūs skaitytojai, pranešame, kad balandžio numerį rengia jau kitas redakcijos kolektyvas, kuriam vadovaus naujas redaktorius. Šią atsakomybę prisiėmė Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės veikėjas Kęstas Pikūnas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, naujausios bangos išeivis, išsilavinęs ir energingas žmogus. Sveikiname pasiryžėlius ir linkime sėkmės.