Studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete

VU

Puikus išsilavinimas, žinios įgytos studijų aukštojoje mokykloje metu visais laikais buvo ir bus žmogaus įrankis kuriant geresnį gyvenimą sau ir aplinkiniams. Siekti bakalauro diplomo jau tapo norma norint dirbti įdomų, gerai apmokomą darbą. Tačiau siekiant lipti karjeros laiptais, norint gebėti…

Norvegijos lietuvių bendrijos suvažiavimas

norvegijos LB

2011 kovo 27 dieną įvyko dešimtasis NLB (Norvegijos lietuvių bendrijos) suvažiavimas, kurio metu buvo išrinkta nauja NLB valdyba. Naujosios valdybos sudėtis: Otilija Achmed, Dalius Bansevičius, Daina Bogdanienė, Linas Butnorius, Petras Juzėnas, Jurgina Mačiulytė ir Romas Kazimieraitis. 2011 m. Balandžio 9…

XV PLMirK simpoziumas

simpoziumas

Maloniai kviečiame gimnazistus, pedagogus, studentus, mokslininkus, kultūros veikėjus į XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3 – 5 d.  Kaune ir Vilniuje.  Simpoziumo siekis – sustiprinti pažintis ir užmegzti naudingus ryšius tarp Lietuvos ir lietuvių…

“Migruojantys paukščiai”

Migruojantys paukščiai

Kviečiame dalyvauti penktose pasaulio lietuvių menininkų kūrybinėse dirbtuvėse “Migruojantys paukščiai”, vyksiančiose Telšiuose Pasaulio lietuvių menininkų kūrybinės dirbtuvės “Migruojantys paukščiai” lietuvius kūrėjus, gyvenančius užsienio šalyse, bendrai diskusijai kviečia susitikti jau 5 kartą. Pirmosios tokios kūrybinės dirbtuvės įvyko 2007 metais, Ventės rage.…

Visuotinis Lenkijos gyventojų surašymas (Filmas)

2011 m. balandžio 1 dieną prasidės visuotinis Lenkijos gyventojų surašymas. 2002 metais vykęs Lenkijos gyventojų surašymas sulaukė įvairių vertinimų. Jo metu buvo pateikiami klausimai apie tautybę ir gimtąją kalbą. Surašymo duomenys sukėlė nemažai kontroversijų. Nemažai Lenkijos piliečių nedeklaravo jokios tautybės, daugelis tautinių mažumų atstovų teigė, kad tautinių mažumų skaičiai neatitinka tikrovės.
2002 metais lietuvių tautybę deklaravo 5846 asmenys. Seinų mieste lietuvių tautybę deklaravo nevisai 8 procentai, Seinų valsčiaus savivaldybėje – 18,6 procento, Punsko valsčiaus savivaldybėje – 75 procentai. Kitose savivaldybėse tie skaičiai buvo žymiai mažesni.

Remiantis surašymo duomenimis buvo kuriamas Lenkijos tautinių mažumų įstatymas. Jis numatė, kuriose savivaldybėse galima vartoti tautinės mažumos kalbą kaip pagalbinę, kur galimi dvigubi vietovių pavadinimai. Lenkijos tautinių mažumų padėtis pagerėjo tik 51 savivaldybėje. Seinų valsčiaus lietuviams 2002 metais pritrūko vos 48 lietuvių!

Jėgos aitvarų čempionato nugalėtojai kausis Norvegijoje

Varžybų vyriausiojo teisėjo Roberto Gradausko, atstovaujančio VšĮ “Ekstremalus sportas”, teigimu, jėgos aitvarų sportininkai šiemet tikisi savotiško revanšo – praėjusiais metais čempionato nugalėtojai, kurių tarpe buvo ir vienas šių metų nugalėtojų – Artūras Gudauskas, į šias varžybas nepateko dėl Islandijoje išsiveržusio ugnikalnio ir dėl to sutrikusių lėktuvų reisų. „Mes džiaugiamės, kad mūsų siunčiami šalies atstovai, kiekvienais metais užimantys prizines vietas ir gerinantys savo asmeninius pasiekimus šiame sporte, yra iš tiesų rimti varžovai kitų šalių jėgos aitvarų virtuozams”, – įsitikinęs R. Gradauskas.