PLB Valdybos informacija

Š.m. lapkričio mėnesį vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos posėdis. Posėdyje buvo kalbama apie PLB XIV Seimą, kuris vyks 2012 metų rugpjūčio 7-10 dienomis Vilniuje. Valdyba diskutavo dėl Seimo programos, Seimo darbo taisyklių, PLB Konstitucijos keitimo. Diskusijos šiais klausimais pratęstos ir…

ES asmenų apsauga

„Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinė apsauga“ Norim informuoti apie tai, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje jau yra patalpintas naujas leidinukas „Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinė apsauga“. Leidinyje galima rasti informaciją apie pagrindines socialinės apsaugos išmokas: pensijas, ligos ir…

Pranešimas

suv1

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt“ – tai mūsų visų, po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių, šūkis. Deja, gyvenant svetimoje aplinkoje šis natūralus ir prigimtinis siekis ne visados lengvai ir paprastai įgyvendinamas. Kelią tai pasiekti nusako 1949 m. Vokietijoje priimta…

Praskiesta lietuvybė

Tomas Marcinkevicius

Romėnų teisėje esanti sąvoka terra nullius reiškia „žemę, priklausančią niekam“. Nors tokių teritorijų šiais laikais vargu ar daug beliko, dažnai jaučiuosi būtent niekieno žemės piliečiu. Piliečiu ne tiesmuka prasme, kai apie tautinę (o dažnai ir etninę bei vietinę) priklausomybę galima…

Komisijos posėdis

petras

Lietuvos Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus vadovaujama Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija lapkričio 18 d. Vilniuje susirinko į antrąjį šiais metais darbinį posėdį. Posėdžio darbotvarkėje buvo numatyta aptarti programos „Globali Lietuva“ įgyvendinimo 2012-2014 m. tarpinstitucinį veiklos planą, užsienio lietuvių archyvų tvarkymo,…

Užsienio lietuviai jaučiasi įžeisti

Narusiene2_1

Seimo pirmininkės Irenos Degutienės nusistebėjimai, kaip žmonės ryžtasi palikti savo tėvynę dėl geresnio gyvenimo perspektyvos užsienio valstybėje, užgavo ir įžeidė užsienio lietuvius. Jų nuomone, Seimo vadovė nesupranta situacijos. „Sakyčiau nustebino. Buvo jiems sunku patikėti, kad čia yra mūsų išrinkta atstovė…