Mieli pasaulio lietuviai

Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, gyvuoja nuo 1951 metų, siekdama užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas. 1999 metais gimnazija įgijo Vokietijos valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, Prie gimnazijos veikia bendrabutis.

vas-gimnazija

Mokykla teikia didelę reikšmę mokinių individuliam vystymui ir jų asmeniniam tobulėjimui, tuo pridėdama prie optimalaus jų gebėjimo savarankiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime.

Lietuvos vaikai, pasklidę plačiajame pasaulyje, laukiame Jūsų Vasario 16-osios gimnazijoje!

Rašykite! Skambinkite! Registruokitės!

Mūsų kontaktai:

Privates Litauisches Gymnasium

Lorscher Str. 1,

68623 Lampertheim/Hüttenfeld

www.gimnazija.de

El.paštas: info@litauischesgymnasium.de

Tel. 06256-8599018

06256-8599021

06256-8599011