LR Seimo ir PLB komisija

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija (toliau – Komisija) – nuolatinė Seimo komisija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui.

Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

Seimas

Komisijos nariai – Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) atstovai:

1) Antanas VINKUS – Komisijos pirmininkas

2) Stasys TUMĖNAS – Komisijos pirmininko pavaduotojas

3) Virgilijus ALEKNA

4) Linas BALSYS

5) Juozas IMBRASAS

6) Vytautas JUOZAPAITIS

7) Algimantas KIRKUTIS

8) Žygimantas PAVILIONIS

9)Guoda BUROKIENĖ

10) Rita TAMAŠUNIENĖ

Komisijos LRS narių pavaduotojai:

1) Virgilijaus Aleknos – Simonas Gentvilas
2) Lino Balsio – Aušra Maldeikienė
3) Juozo Imbraso – Vytautas Kamblevičius
4) Vytauto Juozapaičio – Monika Navickienė
5) Algimanto Kirkučio – Levutė Staniuvienė
6) Žygimanto Pavilionio – Tadas Langaitis
7) Dovilės Šakalienės – Rūta Miliūtė
8) Ritos Tamašunienės – Michal Mackevič
9) Stasio Tumėno – Robertas Šarknickas
10) Antano Vinkaus – Juozas Olekas

 

Komisijos nariai – Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovai:

1) Rimvydas BALTADUONIS – Komisijos pirmininkas

2) Henrikas ANTANAITIS – Komisijos pirmininko pavaduotojas

3) Kęstutis EIDUKONIS

4) Gediminas KAROBLIS

5) Jolanta NAGLĖ

6) Edmundas PUTRIMAS

7) Aidis STASKEVIČIUS

8) Antanas ŠILEIKA

9) Laura VIDŽIŪNAITĖ

10) Rytis VIRBALIS

Komisijos PLB narių pavaduotojai:

1) Henriko Antanaičio – Eglė Garrick
2) Rimvydo Baltaduonio – Vytas Maciūnas
3) Kęstučio Eidukonio – Jonas Prunskis
4) Gedimino Karoblio – Dalia Asanavičiūtė
5) Jolantos Naglės – Antanas Meška
6) Edmundo Putrimo – Juan Ignacio Fourment Kalvelis
7) Aidžio Staskevičiaus – Tomas Marcinkevičius
8) Antano Šileikos – Joana Kuras
9) Lauros Vidžiūnaitės – Austėja Sruoga
10) Ryčio Virbalio – Linas Tarasonis

Komisijai skirtas LR Seimo puslapis