LR Seimo ir PLB komisija

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija (toliau – Komisija) – nuolatinė Seimo komisija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui.

Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

Seimas

 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos nariai:

1) Henrikas Antanaitis – komisijos pirmininko pavaduotojas (PLB);;

2) Linas Balsys;

3) Rimvydas Baltaduonis –  komisijos pirmininkas (PLB);

4) Guoda Burokienė;

5) Kęstutis Eidukonis;

6) Simonas Gentvilas;

7) Juozas Imbrasas;

8) Vytautas Juozapaitis;

9) Gediminas Karoblis;

10) Algimantas Kirkutis;

11) Jolanta Naglė;

12) Žygimantas Pavilionis;

13) Edmundas Putrimas;

14) Aidis Staskiewicz;

15) Antanas Šileika;

16) Rita Tamašunienė;

17) Stasys Tumėnas – komisijos pirmininko pavaduotojas (LRS);

18) Laura Vidžiūnaitė;

19) Antanas Vinkus – komisijos pirmininkas (LRS);

20) Rytis Virbalis.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narių pavaduotojai:

1) Henriko Antanaičio – Eglė Garrick;
2) Lino Balsio – Aušra Maldeikienė;
3) Rimvydo Baltaduonio – Vytas Maciūnas;
4) Guodos Burokienės – Aušrinė Norkienė;
5) Kęstučio Eidukonio – Jonas Prunskis;
6) Simono Gentvilo – Virgilijus Alekna;
7) Juozo Imbraso – Vytautas Kamblevičius;
8) Vytauto Juozapaičio – Monika Navickienė;
9) Gedimino Karoblio – Dalia Asanavičiūtė;
10) Algimanto Kirkučio – Levutė Staniuvienė;
11) Jolantos Naglės – Antanas Meška;
12) Žygimanto Pavilionio – Andrius Kupčinskas;
13) Edmundo Putrimo – Juan Ignacio Fourment Kalvelis;
14) Aidžio Staskiewicziaus – Tomas Marcinkevičius;
15) Antano Šileikos – Joana Kuras;
16) Ritos Tamašunienės – Michal Mackevič;
17) Stasio Tumėno – Robertas Šarknickas;
18) Lauros Vidžiūnaitės – Austėja Sruoga;
19) Antano Vinkaus – Rimantas Sinkevičius;
20) Ryčio Virbalio – Linas Tarasonis.