Lituanistinio švietimo muziejus

Projektas „Lituanistinio švietimo išeivijoje ir tremtyje muziejus“

Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ kvietimas prisijungti prie geros valios iniciatyvos!

Lietuvių emigracija – sudėtingas procesas, apimantis ekonominius, politinius įvykius, nulemiantis išvykstančiųjų kultūros ir švietimo klausimus, įtakojantis išeivio lietuvio gyvenimo būdo, papročių ir kalbos išsaugojimą. Kaip rodo istorija, didžiausiose išeivių ir tremtinių susitelkimo vietose, lietuviai gebėdavo įkurti lietuviškas mokyklas. Jose būdavo mokoma lietuvių kalbos, puoselėjami papročiai, tęsiamos tradicijos. Beveik kiekvienoje lietuviškoje bendruomenėje atsirasdavo mokytojų entuziastų, kurie kurdavo savitą mokymo procesą, kūrybiškai spręsdavo pagalbinės literatūros ar mokomosios medžiagos trūkumą, lietuvių kalbos pamokose integruodavo etnokultūros pagrindus, liaudies dailę, lietuvišką muziką.

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ šias metais švęs savo 20-ties metų gyvavimo jubiliejų. Nuo pat įkūrimo pradžios, mokykla buvo tremtinių ir išeivijos vaikų traukos mokytis ir ugdytis įstaiga, puoselėjanti lietuvybę, saugojanti lietuvių kalbą ir tradicijas. Jubiliejiniais metais mokykla kuria lituanistinio švietimo išeivijoje ir tremtyje muziejų. Šiame muziejuje bus eksponuojamos lituanistinių mokyklų nuotraukos, dokumentai, įvairiausios mokymo priemonės, knygynėliai, mokytojų/mokinių darbai ir laiškai, buvusių mokinių atsiminimai, išlikę mokinių užrašai ar pasiekimų vertinimo knygelės ir kt. Nenorime riboti nei eksponatų atsiradimo laikotarpio, nei formos, nei turinio. Mokyklos muziejaus kūrėjai ir puoselėtojai džiaugsis papildę muziejų eksponatais iš įvairių pasaulio šalių ir bus dėkingi už kiekvieno iniciatyvą ir geranoriškumą. Prašytume peržiūrėti savo bendruomenių, mokyklų bei asmeninius archyvus ir padovanoti ką nors mūsų muziejui. Nepamirškime kaip galima išsamiau aprašyti eksponatą (kam jis priklauso, kaip susijęs su lituanistiniu švietimu išeivijoje, kaip atradote šį eksponatą ir pan.). Taip mes visi kartu įamžinsime lietuviškas mokyklas užsienyje.

Tikime šios iniciatyvos prasmingumu!

Užsienio lietuvių švietimo centras el.p. centras@lnamai.lt; Dzūkų g.43, Vilnius

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ el.p. rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt

Susisiekite su mumis ir mes pateiksime Jums išsamesnę informaciją