Lietuvos valstybė negali mums reikšti pretenzijų…

Rugpjūčio 23-24 dienomis Seinuose surengtas vadinamojo 1919 m. „Seinų sukilimo“ prieš lietuvius 95 metinių minėjimas. Ta proga vyko seminaras, ant savivaldybės pastato sienos atidengta memorialinė lenta, skirta Juzefui Pilsudskiui, o prie buvusios Seinų kunigų seminarijos rūmų – atminimo lentos, skirtos tarpukario sienos apsaugos tarnybos karininkams atminti. Aukotos iškilmingos šv. Mišios už žuvusius Seinų sukilėlius, vyko patriotinis minėjimas prie „Seinų sukilimui“ skirto paminklo, koncertavo ansamblis iš Vilniaus.

sukilimas

Iškilmių organizatorius ir dalyvius pasveikino Lenkijos Prezidentas Bronislavas Komorovskis (Bronisław Komorowski). Atsiųstame laiške Prezidentas pabrėžė: „Istorinės atminties formavimas vaidina fundamentalų vaidmenį auklėjant ateinančias kartas. Su didžiuliu džiaugsmu prisimenu savo dalyvavimą švenčiant 80-ąsias Sukilimo metines, kai buvo atidengiamas paminklas, skirtas „Seinų sukilimui“. Labai vertinu organizacinio komiteto ir visų tų, kurie angažavosi rengiant šių metų iškilmes, pastangas“.

Iškilmėse dalyvavęs Seimo narys Jaroslavas Zielinskis (Jarosław Zieliński) savo kalboje ragino gyventojus patriotizmo mokytis iš „Seinų sukilėlių“ žygdarbių. Pasak jo, „tai nėra tik priminimas to, kas įvyko 1919 metais, bet tai yra vietos gyventojų istorinės tapatybės formavimas ir lenkų patriotinio nusiteikimo stiprinimas“. Seimo narys iškilmių metu kreipėsi taip pat į lietuvius (daugiau skaitykite netrukus „Aušroje“).

„Aušros“ inf.