Liepos 9 – 11 dienomis Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Vilniuje renkasi į XVI – ąjį Seimą

Iš karto po Dainų šventės Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) nariai net iš 35 šalių neskubės į savo namus, nes kraštų rinkti atstovai liepos 9 – 11 dienomis renkasi į Vilnių, kur XVI-ąjame Seime svarstys PLB svarbius dabarties klausimus, nustatys gaires ateities tikslams bei ties tiltus jungiančius Lietuvą.

„Pirmasis PLB Seimas įvyko prieš 60 metų. Šio jubiliejinio Seimo metu turėtume susitarti dėl PLB ateities gairių, nes pirminiai tikslai, numatyti PLB pamatiniuose dokumentuose, jau pasiekti – Lietuva nepriklausoma, sėkmingai integravosi į Europos ir transatlantines struktūras, patikimai saugoma NATO. Tačiau, tai jokiu būdu nereiškia, kad viskas padaryta ir mes galime sudėti rankas! Tautiečiai išsibarstę po pasaulį, Lietuva susiduria su demografinėm problemomis – todėl PLB privalo nukreipti savo veiklas į naujų iššūkių sprendimus. Juos indentifikuoti, klasifikuoti bei rasti būdų ir kelių jiems spręsti bus vieni iš svarbiausių PLB Seimo uždavinių. Bene svarbiausias darbas, kuris laukia mūsų artimiausioje ateityje – referendumas dėl pilietybės išlaikymo ir būsimi 2019 Pasaulio lietuvių metai bei burti ir stiprinti lietuvių bendruomenes pasaulyje!“ – sakė PLB Pirmininkė Dalia Henke.

PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas į kurį tradiciškai kraštų rinkti atstovai renkasi kas 3 metus. Jo metu renkama naujas PLB Pirmininkas(-ė) bei Valdyba, tobulinami PLB veiklą grindžiantys dokumentai bei priimamos PLB ateities veiklas apibrėžiančios rezoliucijos. Seimo posėdžiai bus transliuojami Lietuvos Respublikos Seimo tinklalpyje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra pelno nesiekianti organizacija, kurios misija – ugdyti ir išlaikyti užsienyje gyvenančiųjų lietuvybės dvasią.

PLB Seimo programa