Kontrolės komisija

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kontrolės Komisija

ALEKSANDRAS ČYRAS (Liuksemburgas)

BIRUTĖ KAIRIENĖ (JAV)

VERONIKA AUDRONĖ PAULAUSKAS (Švedija)

 

 Naujausi pakeitimai – 2016-04-04