Finansų ir lėšų telkimo komisija

EGLĖ GARRICK – PLB Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė

finansai@plbe.org

Egle˙_Garrick