Ekonomikos komisija

RIMVYDAS BALTADUONIS – PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas

ekonomika@plbe.org

Rimvydas_Baltaduonis