Atminimo metų programa

2011-ųjų Laisvės gynimo ir didžiųjų

netekčių atminimo metų programa

2010 m. lapkričio–gruodžio mėn., 2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

Fotografų, vaizdo operatorių, medikų, policijos pareigūnų, pasieniečių, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (buvusios Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus) pareigūnų, dalyvavusių 1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. įvykiuose, susitikimai diskusijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

2011 metai

Sausio 1 d. (šeštadienis)

Lietuvos vėliavos dienos paminėjimas.

Vėliavos pakėlimo Gedimino pilies bokšte ceremonija.

Ceremonijos Gedimino pilies bokšte metu keičiamos vėliavos perdavimas Vilniaus Sausio 13-osios vidurinei mokyklai.

Sausio mėn.

Asmenų, padėjusių apginti Lietuvos Nepriklausomybę, apdovanojimai Lietuvos Respublikos ambasadose.

Iškilmingi Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimai „Mūšis už Tautų laisvę“ visuose 55 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) filialuose (miestų ir rajonų savivaldybėse).

Sausio 8–17 d.

Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimas „Mūšis už Tautų laisvę“ (žr. detalią programą).

Vasario 9 d. (trečiadienis)

Lietuvos mokyklų nacionalinės viktorinos „Laisvės liepsna“ finalas Lietuvos Respublikos Seime.

Vasario 11 d. (penktadienis)

Istorikų konferencija „Sausio 13-oji – mūšis už Tautų laisvę. Užsienio valstybių laikysena“ Lietuvos Respublikos Seime.

Sausio–gruodžio mėn.

Teminės ekskursijos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose.

Virtuali paroda, skirta Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti, Lietuvos Respublikos Seimo interneto tinklalapyje.

Kilnojamosios parodos mokykloms „2011 – istorinės atminties metai“, skirtos 1991-ųjų ir 1941-ųjų metų kovoms už Laisvę ir netektims bei atkurtos Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo 20-mečiui paminėti, eksponavimas mokyklose.

Pirmoji paroda bus surengta Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose, vėliau eksponuojama Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

Nacionalinis bendruomenių konkursas „Tikime laisve“.

Sausio–birželio mėn.

Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo rekonstrukcija.

Gegužės mėn.

Renginys „Partizanų takais“ Vytauto apygardoje.

Gegužės–birželio mėn.

Jaunesniosios tremtinių kartos sąskrydis, dalyvaujant moksleiviams ir jaunimo organizacijoms Raudondvaryje, Kauno r.

Gegužės–rugsėjo mėn.

Edukacinės pamokos „Gyva atmintis“ (praeities ir ateities jungtys) Lietuvos Respublikos Seime.

Birželio mėn.

Rainių žudynių paminėjimas Žemaitijoje ir aukų pagerbimas Pravieniškėse, Juodupėje, Panevėžyje, Červenėje.

1941 m. birželio 23-osios sukilimo (Pavergtųjų sukilimo) 70-mečio minėjimo renginiai.

Naujos kilnojamosios parodos apie Lietuvos gyventojus tremtyse ir lageriuose pristatymas Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse.

Birželio 6–27 d.

Gintauto Martynaičio piešinių parodos „Lietuviai Arktyje“ eksponavimas Seimo parodų galerijoje.

Tremtinio Ričardo Vaicekausko šventųjų statulėlių paroda „…išgyvenimai įkvepia…“ eksponavimas Seimo I  rūmų fojė.

Birželio 6 – liepos 4 d.

Tremtinio Pranciškaus Poručio atminimui skirta akvarelės paroda Seimo II rūmų fojė.

Birželio 14 d. (antradienis)

Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje.

Iškilmingas minėjimas Lietuvos Respublikos Seime, skirtas Lietuvos gyventojų tremties ir masinių žudynių 70-osioms metinėms paminėti.

Okupacijos ir sovietmečio represinių aukų paminėjimo ceremonija prie paminklų politiniams kaliniams Aukų gatvėje, Vilniuje.

Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje (nemokamas muziejaus lankymas, ekskursijų ir dokumentinių filmų programa).

Atminimo valanda Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale.

Gėlių padėjimo ceremonija Rasų kapinėse, pagerbiant Lietuvos okupacijos aukas.

Atminimo lentų geležinkelio stotyse, iš kurių 1941 m. buvo masiškai tremiami Lietuvos piliečiai, atidengimas.

Birželio 29–30 d.

Mokslinė konferencija, skirta Lietuvos gyventojų tremties ir masinių žudynių 70-osioms metinėms paminėti, Seimo Kovo 11-osios salėje.

Birželio–liepos mėn.

Ekspedicijos „Misija Sibiras“ parodos-dienoraščio eksponavimas Lietuvos Respublikos atstovybėse Rusijos Federacijoje, Kazachstane ir kitose užsienio šalyse.

Istorinės konferencijos 2–3 apskričių miestuose birželio 14 ir 15 d. įvykių tematika.

Konferencijos-seminarai istorijos mokytojams „Laisvės kovų istorijos dėstymas mokyklose“ 2–3 apskričių miestuose.

Renginys „Partizanų takais“ Dainavos apygardoje.

Liepos 31 d.

Medininkų tragedijos 20-ųjų metinių minėjimas Medininkuose ir Antakalnio kapinėse.

20-asis tradicinis estafetinis bėgimas „Medininkai–Vilnius“, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pereinamajai taurei ir prizams laimėti.

Rugpjūčio 6 d.

Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdyje“ Ariogaloje.

Rugpjūčio 8–31 d.

Parodos „Laisvės kaina“, skirtos sovietų imperijos griūties 20-osioms metinėms paminėti, eksponavimas Lietuvos Respublikos Seime.

Rugpjūčio 21 d.

Parlamento gynėjo savanorio Artūro Sakalausko 20-ųjų žūties metinių paminėjimas Alytuje ir Vilniuje.

Rugpjūčio 23 d.

Pirmojo viešo mitingo,  per kurį buvo atskleisti Stalino ir Hitlerio pakto slaptieji protokolai, minėjimas (1987 m. rugpjūčio 23 d. Laisvės lygos surengtas mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo).

Rugpjūčio 31 – rugsėjo 25 d.

Parodos „Laisva Lietuva pasaulio bendrijoje“, skirtos atkurtos Lietuvos valstybės įsitvirtinimo tarptautinėje arenoje 20-osioms metinėms, eksponavimas Lietuvos Respublikos Seime.

Rugsėjo 26 – spalio 17 d.

Parodos „Pirmieji užsienio valstybių ambasadorių skiriamieji raštai“, skirtos atkurtos Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo 20-mečiui paminėti, eksponavimas Lietuvos Respublikos Seime.

Rugsėjo–spalio mėn.

Lietuvos įstojimo į Jungtinių Tautų Organizaciją 20-mečiui ir įstojimo į Tautų Sąjungą 90-mečiui skirtas minėjimas Lietuvos Respublikos Seime.

Atkurtos Lietuvos valstybės įtvirtinimo tarptautinėje arenoje 20-mečiui skirti renginiai (minėjimai) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose kartu su lietuvių bendruomenėmis.

Architekto Jono Muloko koplytstulpio (kryžiaus) išeivių lietuvių atminimui pagerbti pastatymas Vilniuje, Kalnų parko prieigose.

Žr. 2011 metus Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų atskirą programą

http://www.lrs.lt/ inf.